The Road Home
"...Directed by: Zhang Yimou. Starring: Zhang Ziyi, Zheng Hao, Sun Honglei and Zhao Yuelin. The first images..."