Stalingrad
3-D Russian film about the bloody Battle of Stalingrad.
"...Directed by: Fedor Bondarchuk. Starring: Mariya Smolnikova, Yanina Studilina, Pyotr Fyodorov, Thomas Kretschmann, Sergey Bondarchuk, Dmitriy Lysenkov,..."