Stalingrad
3-D Russian film about the bloody Battle of Stalingrad.
"...Smolnikova, Yanina Studilina, Pyotr Fyodorov, Thomas Kretschmann, Sergey Bondarchuk, Dmitriy Lysenkov, Andrey Smolyakov, Oleg Volku and Heiner Lauterbach...."