Coming Home
Zhang Yimou's latest is a family drama set against the winds of history
"...Yan Ni, Li Chun, Zhang Jia-yi, Liu Peiqi and Ding Jiali...."