SXSW Live Shot: Cikatri$
Swedish/French avant punks dignify the keytar